Trafostanice

Zřizujeme trafostanice všech typů a pronajímáme kioskové trafostanice dle požadavků klienta. Zajišťujeme trafostanice pro stavby, průmyslové areály, developerské projekty.

Kioskové trafostanice

Trafostanice v betonovém nebo kovovém kiosku jsou nejmodernějším typem trafostanic. Vyznačují se snadnou rychlou montáží, malou zastavěnou plochou, vyžadují minimální údržbu, mají dlouhou životnost, vynikají provozní spolehlivostí a bezpečností. Nepotřebují betonové základy. Zajistíme dodávku a kompletní montáž trafostanice.

Reference

Trafostanice
Trafostanice

Sloupové trafostanice

Sloupové trafostanice se vyznačují nízkými vstupními náklady a nenáročnou realizací.  Pro tyto příznivé parametry se využívají v oblastech mimo zástavbu, kde zajišťují přívod elektrické energie do rozlehlých průmyslových nebo zemědělských celků. Představují  také nejpraktičtější typ trafostanic distribučních sítí, kde tvoří standardní součást.  Nevýhodou jsou vyšší provozní rizika a nákladnější servis.

Reference

  • Mont-tech, Vojkovice
  • PPL, Brno - Líšeň
  • Strojní zámečnictví Macháček
  • Archeologický park Pavlov
  • Alba-Metal, s.r.o. - Ladná

Zděné trafostanice

Jsou tradičním typem trafostanic. Jejich charakteristickým znakem je umístění zařízení  uvnitř stavby. Jedná se o velmi rozšířený typ trafostanic s mnoha odlišnými způsoby  řešení. Mohou být samostatné nebo součástí sportovních nebo výrobních hal. Výhodou je dostatečný prostor pro umístění technologií a bezpečnost.

Reference

  • Vienna Point, Brno - Vídeňská
  • Sokol Brno I, Brno - Kounicova
  • Hornbach, Plzeň
Trafostanice
Trafostanice

Pronájem trafostanic

ESOM s.r.o. pronajímá trafostanice pro časově omezený větší odběr elektrické energie, ať už na  stávajícím, nebo nově vytvořeném dočasném odběrném místě. Příkladem jsou staveniště rozsáhlých staveb nebo jednorázové akce. Provizorní trafostanici instalujeme na místo před zahájením odběru a po skončení prací ukončíme její provoz.

Provedení těchto trafostanic splňuje podmínky jednoduché manipulace a snadné  přepravy, samotné technologické zařízení je proto umístěno do kiosku z lehkého  materiálu. Pro dočasné umístění trafostanice není potřeba stavební povolení.

Reference

  • Pronájem TS při výstavbě polikliniky SurGal Clinic s.r.o. - Brno - Drobného
  • Pronájem TS při výstavbě administrativní budovy AXA Centrum - Brno - Úzká

Kde nás najdete?

ESOM s.r.o. Houbalova 12 628 00 Brno Mail: info@esom.cz Mobil: +420 702 033 343 Telefon: +420 515 531 313