Výstavba vedení

Zákazníkům poskytujeme komplexní servis: konzultaci a návrh řešení, zhotovení projektové dokumentace, samotnou realizaci, závěrečné terénní a stavební úpravy, zprovoznění soustavy.

Stožáry

Jsou nosné prvky pro různé technologie související s výstavbou vysokého napětí, nízkého napětí, veřejného osvětlení, místního rozhlasu a telekomunikačních sítí. Pro požadované technologie navrhneme vhodnou, dostatečně dimenzovanou nosnou soustavu.

Reference

  • Veřejné osvětlení H-PARK, Brno - Heršpická
Trafostanice
Trafostanice

Přípojky k RD

Jsme subdodavatelé developerských projektů i dodavatelé individuální výstavby. Zajistíme zpracování žádosti pro dodavatele elektrické energie pro Váš rodinný domek, stejně jako pro byt nebo bytový dům. U rodinných domů vybudujeme přípojku od páteřní sítě ve vzdálenosti větší než 30m.

Reference

  • RD Bystrc
  • Bytový dům Žebětín

Přeložky nízkého a vysokého napětí

Dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků obvykle zahrnují: Posunutí podpěrných bodů stávajícího vedení, změny původní trasy vedení, přesunutí stožárových trafostanic, demolice starých a stavba nových zděných trafostanic, přemístění kioskových trafostanic. Změna trasy vrchních vedení nízkého i vysokého napětí a jejich kabelizace v zastavěných oblastech. 

Reference

  • Strabag, Brno - Chrlice
  • IFM, Brno - Křenová
  • Alba - Metal, s.r.o.

Trafostanice
Trafostanice

Stavební úpravy včetně výkopových prací

Esom s.r.o. poskytuje širokou škálu servisních a opravárenských služeb na běžných rozvodných zařízeních - vedení, rozvodech vysokého a nízkého napětí, trafostanicích všech typů, transformátorech, rozvodnách, rozvaděčích a dalších zařízeních. Terénní a stavební úpravy jsou nedílnou součástí přípravných nebo závěrečných prací, tedy i nedílnou součástí našich služeb zákazníkovi.

Reference

  • RD Bystrc
  • JaNo, výstavba kabelového vedení VN, Brno, Mlýnská, VN, NN, DTS
  • Moravany, JIMI - výstavba přípojky VN, NN pro TS
  • TASY s.r.o. - Praha, přípojka VN, drtící linka

Kde nás najdete?

ESOM s.r.o. Houbalova 12 628 00 Brno Mail: info@esom.cz Mobil: +420 702 033 343 Telefon: +420 515 531 313